GRADAT DHE BREZAT E SPORTISTËVE QË PRAKTIKOJNË TAEKWONDO I.T.F. NDAHEN NË DY KATEGORI :

VITI 2019

VITI 2018

VITI 2017

VITI 2016

VITI 2015

VITI 2014

VITI 2013

VITI 2012

VITI 2011

VITI 2010

VITI 2009

VITI 2008

VITI 2007

VITI 2001

VITI 2000

VITI 1999

VITI 1998

VITI 1996

VITI 1995

VITI 1993

 

 

      Info:  +355 69 4888579       info@albaniantaekwondo.al             www.albaniantaekwondo.al