Tema: Organizimi i Federatave , Aktivetet Sportive Kombetare dhe Nderkombetare , Menaxhimi Ekonomik Financiar dhe Organizativ drejtuar nga:

Marco Mazzi (Docent ne Milano dhe New York & Eskpert per 27 Federata ne Itali dhe 6 Federata Nderkombetare)

Aktivitetet kombetare dhe nderkombetare zhvillohen ne qytete te medha ose zona te zhvilluara duke garantuar : akomodimin, argetimin, sigurine dhe transportin.

Ne konference eshte folur per menyren organizative te ekonomise se federatave dhe eshte thene qe 25% e shumes se pergjithshme te buxhetit te shkoje per secilen federate ne menyre te barabarte. Ne kete menyre cdo federate krijon autonomine e saj. Pra ne cdo federate te zhvillohet autonomia nga strukturat shteterore si Ministria e Sporteve per fondet dhe nga K.O.K.SH.

Pas zhvillimit te aktivitetit menjenhere do kete shihen ndryshime ne turizem dhe ngritja e numrit te praktikuesve te atij lloj sporti …

Ne perfundim u fol per zhvillimin e aktiviteteve duke u bere nje studim per gjendjen dhe permiresimin e te gjitha pikave organizative te drejtuara nga grupet e komisioneve te aktiviteve.

Comments are closed.