ARI MASTER ACADEMY (AMA)

0694888579       arimasteracademy.al@gmail.com         fb: AriMasterAcademy      www.albaniantaekwondo.al

Shumat e Pagesave për Anëtarësim në AMA & TKD-ALB

Kurse të ndryshme AMA

1) Një leksion falas për sportin që doni të praktikoni.

2) Formulari i anëtarësimit për kartën AMA. (200 Lek)

3) 2 Fotografi dokumentash.

4) 1 Fotokopje e dokumentit të identifikimit.

5) Pagesa individuale varion nga orët dhe sporti që praktikon.

6)  Skonto për familje mbi 2 pjestarë.                                                                 

         

Shkolla TaeKwonDo dhe Aktivitete të F.SH.T.  

1) Një leksion falas për sportin që doni të praktikoni.

2) Anëtaresimit për pasaportën TKD-ALB.

  1. a) Formulari i Amatorëve                                 1000      Lek
  2. b) Formular i Brezave të Zinj                           2000      Lek
  3. c) Formular i Trajnerëve                                   3000      Lek
  4. d) Formular i Mjeshtrave                                  4000      Lek

3) Anëtarësim i Shoqatës

4) Manuali TaeKwonDo.                                                1700     Lek

5) Fotografi dokumentash.                                                   4     Foto

6) Fotokopje e dokumentit të identifikimit.                      1     Kopje

7) Skonto për pagesa 12-Mujore.

8) Skonto për pagesat e Familjareve me mbi 2 pjestarë.

9) Skonto-Favore për zbatuesit e pikës 1 nga 5 pikat e betimit në TKD.

        

VËMENDJE!!!                                                                                                                                                                   

 1) Pagesat e Anëtarëve kryhen me datë 1-7 të cdo muaji.

2) Anëtarët për arsye shëndetësore ose personale që nuk mund të frekuentojnë aktivitetin sportiv të paguar, nuk u kthehet absolutisht pagesa, por mund ta zëvendësojnë me: orë, ditë, sporte të tjera brenda skadencës së Abonimit Vjetor.

3) Të gjitha: Logot, Formularët, Kartat, Pasaportat TKD, Manualet, Pajisjet ekzistuese, Programet dhe Rregulloret janë të mbrojtura nga “COPYRIGHT” të cilat nuk mund të modifikohen ose përdoren nga ASKUSH pa autorizimin e drejtuesve të AMA dhe F.SH.T.

 

                                                                                               Me respekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Presidenti i Federates F.SH.Tae

                                                                                         Bujar-ARI CAUSHI