GRADAT DHE BREZAT E SPORTISTËVE QË PRAKTIKOJNË TAEKWONDO I.T.F. NDAHEN NË DY KATEGORI :

gradat-1

Brezat e zi 2

Scan

 

Brezat e zi 2

Brezat e zi 2

foto-1