GRADAT DHE BREZAT E SPORTISTËVE QË PRAKTIKOJNË TAEKWONDO I.T.F. NDAHEN NË DY KATEGORI :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      Info:  +355 69 4888579       info@albaniantaekwondo.al             www.albaniantaekwondo.al