0694888579       taekwondo.ari@virgilio.it         F.B: AriMasterAcademy    www.albaniantaekwondo.al

Shumat e Pagesave per Anetaresim ne AMA & TKD-ALB

Kurse te ndryshme AMA

1) Nje leksion falas per sportin qe doni te praktikoni.

2) Formulari i anetaresimit per karten AMA.   (200 Lek)

3)  2 Fotografi dokumentash.

4) 1 Fotokopje e dokumentiti te identifikimit.

5) Pagesa individuale varion nga oret dhe  sporti qe praktikon.

6)  Skonto per familje mbi 2 pjestare.                                                                 

         

Shkolla TaeKwonDo dhe Aktivitete te F.SH.T.  

1) Nje leksion falas per sportin qe doni te praktikoni.

2) Anetaresimit per pasaporten TKD-ALB.

  1. a) Formulari i Amatoreve                                 1000      Lek
  2. b) Formular i Brezave te Zinj                           2000      Lek
  3. c) Formular i Trajnereve                                   3000      Lek
  4. d) Formular i Mjeshtrave                                  4000      Lek

3) Anetaresim i Shoqates

4) Manuali TaeKwonDo.                                                1700     Lek

5) Fotografi dokumentash.                                                   4     Foto

6) Fotokopje e dokumentit te identifikimit.                      1     Kopje

7) Skonto per pagesa 12-Mujore.

8) Skonto per pagesat e Familjareve me mbi 2 pjestare.

9) Skonto-Favore per zbatuesit e pikes 1 nga 5 pikat e betimit ne TKD.

        

VEMENDJE!!!                                                                                                                                                                   

 1) Pagesat e Anetareve kryhen me date 1-7 te cdo Muaji.

2) Anetaret per arsye Shendetesore ose Personale qe nuk mund te frekuentojne Aktivitetin Sportiv te paguar,   nuk u kthehet Absolutisht-Pagesa, por mund ta zevendesojne me: ore,dite,sporte te tjera brenda Skadences te Abonimit Vjetor.

3) Te gjitha: Logot, Formularet, Kartat, Pasaportat TKD, Manualet, Pajisjet ekzistuese, Programet dhe Rregulloret jane te mbrojtura nga“COPYRIGHT”te cilat nuk mund te modifikohen ose perdoren nga ASKUSH pa autorizimin e drejtuesve te AMA dhe F.SH.T.

 

                                                                                                                                                                                                           Me respekt  

Presidenti i Federates F.SH.Tae

Bujar-ARI CAUSHI