Përshëndetje! Federata Shqiptare Taekwondo I.T.F. ju fton në aktivitetin më të madh të vitit: Kampionati i 24° Kombëtarë dhe i 4°OPEN GEN.CHOI. Informacionet paraprake i keni në poster dhe në formularët përkatës sipas kategorive pjesëmarrëse. Formularët e rregjistrimit duhen dorëzuar elektronikisht apo dorazi në seminarin që do të zhvillohet ditën e Shtunë datë 17 Nëntor nga ora 10:00-13:00. Ky seminar do të zhvillohet në selinë e Federatës për ҫdo Trajner dhe Gjyqtarë nga ҫdo ekip për përgatitjen dhe mbarëvajtjen e Kampionatit… Nuk duhet të ketë mungesa për elitarët e ҫdo ekipi në shkallë Kombëtare. Çdo sponsor i gjetur nga ekipi juaj është në të mirën tuaj dhe të Federatës. Me respekt

President i Federatës

Master Bujar-ARI CAUSHI

 

Comments are closed.