Përshëndetje! Federata Shqiptare Taekwondo I.T.F. ju fton në aktivitetin më të madh të vitit: Kupa e 24° e Republikes. Informacionet paraprake i keni në poster dhe në formularët përkatës sipas kategorive pjesëmarrëse. Formularët e rregjistrimit duhen dorëzuar elektronikisht apo dorazi në seminarin që do të zhvillohet ditën e Shtunë datë 4 Maj nga ora 10:00-13:00. Në selinë e Federatës do të zhvillohet  ky seminar për:
Trajneret, Gjyqtarë dhe organizatore te ҫdo ekipi te Federates me qellim rritjen totale ne Taekwondo dhe mbarëvajtjen e Kupes se Republikes te dt. 26.05.2019.  Nuk duhet të ketë mungesa nga asnje perfaqesues i ekipit si anetar i Federates me te drejte pjesmarrje:
Brezi i Zi (mbi 14 vjec), Brezi i Kuq (mbi 16 vjec), Brezi Blu (mbi 18), gjithashtu te gjithe maxhorenet deri ne Brezin e Zi VII-Dan.

Te gjithe sportistet duhet te jene te pajisur me PASAPORTE – TAEKWONDO per tu dhene mundesia e pjesmarrjes ne te gjitha kampionatet, provimet kupat dhe seminaret qe zhvillohen nga Federata, Trajneret te jene te pajisur me ÇERTIFIKATE nga Federata, Gjyqtaret duhet te jene te pajisur me KARTE-ARBITRIMI Kombetare ose Nderkombetare dhe Ekipet me LIÇENCE. Ky njoftim duhet te vihet ne zbatim sipas direktivave nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise ne dt. 19.03.2019.

Çdo sponsor i gjetur nga ekipi juaj është në të mirën tuaj dhe të Federatës.

Me respekt,

President i Federatës

Master Bujar-ARI CAUSHI

Comments are closed.