yoga

Yoga është një grup praktikash ose disiplinash fizike, mendore dhe shpirtërore që kanë origjinën në Indinë e lashtë. Ka një shumëllojshmëri të gjerë të shkollave yoga, praktikave dhe qëllimeve në Hinduizëm, Budizëm dhe Jainizëm.  Ndër llojet më të njohura të yoga janë Hatha yoga dhe Rāja yoga.